O szkole Drukuj

Do szkoły uczęszcza 82 uczniów. Są to dzieci z wiosek: Złotniki, Chrząszczyce, Górki i Winów. Nad ich edukacją czuwa 15 nauczycieli. Największa jest klasa III, która liczy 18 osób, najmniejsza - klasa II, do której chodzi 7 osób. Dzięki niewielkim klasom nasza szkoła posiada niepowtarzalną atmosferę. Wszyscy się znają; często nie tylko razem się uczą, ale również są sąsiadami. Nauka w złotnickiej szkole pozostawia wspomnienia na całe życie.

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa samorząd uczniowski, który jest odpowiedzialny za organizację wielu uroczystości. Współpracuje z nim szkolne koło PCK, które zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców cieszy się gazetka szkolna wydawana przez zespół redakcyjny „Kleks”.